Hoe mogen we je helpen?
We zijn voor je bereikbaar via:
Westerkaai 78-80
8281 BH Genemuiden
Handelskade 7
8064 DV Zwartsluis
038-3859393 info@boudesteyn.nl 06-82932179

Onze openingstijden zijn:
 Genemuiden: Ma/vr: 08.30 - 17.00 uur
 Zwartsluis: Ma/vr: 09:00 – 17.00 uur

Van klachten kun je leren.

 

U mag van ons verwachten dat wij alles in het werk zullen stellen om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Toch valt niet altijd te voorkomen dat u over onderdelen van onze dienstverlening niet tevreden bent. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat er door u ook werkelijk schade is geleden. Wanneer wij niet aan uw verwachtingen hebben voldaan, verzoeken wij u ons dit te melden. Alleen op die manier zijn wij in staat om de kwaliteit van onze dienstverlening verder te verbeteren.

Mocht u van mening zijn dat u wel schade hebt geleden dan zullen we uw klacht zorgvuldig onderzoeken. Als hieruit blijkt dat uw klacht terecht is, dan zullen we er vanzelfsprekend alles aan doen om de zaak op te lossen en/of u te compenseren.

Hoe gaat het in z’n werk…?
1. U kunt uw klacht zowel mondeling als schriftelijk, per post of per e-mail, bij ons indienen.         Aanspreekpunt binnen Boudesteyn is Arjan Bosschaart.

2. Wij zullen uw klacht schriftelijk vastleggen en aan u bevestigen. Wij maken hierbij onderscheid in: 
a. Algemene punten van kritiek: We zullen dit melden aan de betrokken medewerker(s). Indien er sprake is van structureel dezelfde punten van kritiek, zullen wij maatregelen nemen om hierin verbetering aan te brengen;
b. Overige klachten: Dit betreft klachten waarbij nader onderzoek vereist is. 

3. U krijgt van ons binnen vijf dagen na de ontvangst een schriftelijke bevestiging van uw klacht en bericht wie uw klacht behandelt. Daarbij zullen wij zonodig aangeven of en zo ja welke – aanvullende – informatie wij van u nog nodig hebben.
 
4. U zult uiterlijk drie weken na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van ons een reactie ontvangen. 

5. Naar aanleiding daarvan kan het nodig zijn een of meer keren persoonlijk overleg te voeren, nadere informatie in te winnen enz. Indien overeenstemming kan worden bereikt over de aangedragen oplossing zullen wij zo spoedig mogelijk zorgen voor uitvoering daarvan.

Boudesteyn Hypotheken & Verzekeringen
t.a.v. Arjan Bosschaart
Westerkaai 78-80
8281 BH  Genemuiden

Of per e-mail naar a.bosschaart@boudesteyn.nl

 

Maak een complete hypotheekbegroting
meer informatie
Hypotheekrente al vanaf: (Bekijk hier alle rentes)
meer informatie
Schadeformulieren
meer informatie